Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kas mes esam?

Internetinė parduotuvė: https://www.freya.lt.

1. Kokią informaciją mes renkame?

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:
• informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
• informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
• informaciją, kuri reikalinga užsakymui įvykdyti ir pateikti Jums sąskaitą už įsigytas prekes.
• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

2. Slapukai

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html . Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/. Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko adresu http://www.google.com/privacy_ads.html . Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/plugin . Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.

3. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje arba kitose aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:
• Interneto svetainei ir pirkiniams administruoti;
• Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
• Turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris, mūsų manymu, gali būti Jums įdomus (Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad naujienlaiškis būtų Jums siunčiamas);
• Trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti;
Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

4. Asmens duomenų kategorijos

Pagrindinės parduotuvės tvarkomų kliento asmens duomenų kategorijos:

• Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė.
• Kontaktiniai duomenys: el.pašto adresas, telefono numeris, siuntos gavimo adresas.
• Informacija apie Kliento įsigytus gaminius/paslaugas (jų kiekiai, pirkimo data, įsigytų gaminių/paslaugų tipas ir kt.).
• Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė gali tvarkyti vadovaudamasi teisės aktuose numatytais teisiniais pagrindais. 

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

Siekiant užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą, kliento asmens duomenys, priklausomai nuo to, kokiam tikslui pasiekti jie yra tvarkomi, bendrovėje gali būti saugomi nuo 2 iki 10 metų.

6. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Freya.lt, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus asmens duomenis trečiosioms šalims, kai tai būtina produkcijos/paslaugų užsakymui vykdyti. Taip pat, kai tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai.

Asmens duomenis gali būti perduoti šiems gavėjams:
• Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises.
• Kitoms trečiosioms šalims Bendrovė gali teikti asmens duomenis vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais ir tik tada, kai teikti tokius duomenis yra būtina. 

7. Kliento, kaip duomenų subjekto teisės

• Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
• Gauti su savimi susijusius duomenis, reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis.
•Tam tikrais atvejais reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas ištrintų asmens duomenis.
• Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą, išskyrus atvejus kai tai apsunkintų sutarties, sudarytos tarp parduotuvės ir kliento, įvykdymą ar kitaip pažeistų bei apsunkintų el.parduotuvės prisiimtus įsipareigojimus.
• Nepavykus išspręsti klausimo su el.parduotuve, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

8.Teisinis pagrindas

El.parduotuvėje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679). 

Klientai, pateikdami savo asmens duomenis, nepriklausomai nuo to, kokia forma į Bendrovę jie kreipiasi, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su www.freya.lt asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad el.parduotuvė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis.

4. Politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

5. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

X